Inspired by nature

THE GREEN REVOLUTION

Ook Alumet draagt bij
aan een beter klimaat
voor in de toekomst

De noodzaak om CO2 te reduceren, materialen te hergebruiken, de opwarming van de aarde te temperen is nu algemeen bekend. Ook Alumet wil hieraan bijdragen. Door materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, en het toepassen van de nieuwste technieken. Door middel van onze nieuwe ultramoderne anodiseerlijn worden de nieuwste technieken gebruikt om veel minder ergie en water te gebruiken.

Hoge corrosieweerstand

Anodiseerlaag corrodeert
niet onder normale
omstandigheden

Een anodiseerlaag bestaat uit aluminiumoxide. Deze laag beschikt over eigenschappen die corrosie van de onderliggende aluminiumlaag voorkomen. De laag zelf is inert, kan dus niet corroderen. 

De laag wordt gevormd door het materiaal zelf en kan niet afbladderen. Wanneer de aluminium oxide laag wordt bekrast of geperforeerd, zal het blootliggende aluminium zelf weer aluminiumoxide vormen. Op deze manier is de anodiseerlaag zelfherstellend.

Anodiseerlagen kunnen geen blazen of filiforme corrosie vormen. Corrosie op het onbeschermde en onbehandelde gedeelte heeft geen invloed op de naastgelegen geanodiseerde lagen.

Behoud van glans en kleur

Geen vervaging
in kleur &
glansniveau

De naturel en electrolytisch gekleurde componenten tonen geen enkele verkleuring wanneer blootgesteld aan zonlicht. De reden hiervoor is, dat Alumet alleen metaalzouten gebruikt om het aluminium te kleuren. Er worden geen organische pigmenten gebruikt. Alleen de kleur AluGold wordt wat feller in de eerste maand wanneer blootgesteld aan zonlicht en water, vanwege een chemische reactie. De kleurechtheid van de anodiseerlagen is een belangrijke eigenschap om gebouwen glanzend en helder te houden. De reflectie van de anodiseerlagen gaat niet achteruit zoals bij gepoedercoate producten.

Hoge krasbestendigheid

Aluminiumoxide is net zo krasbestendig als glas

Aluminiumoxide is een van de hardste materialen in de natuur. Safier en robijn zijn gemaakt van hetzelfde materiaal, aluminiumoxide. Het anodiseren zal de laag nauwelijks eroderen gedurende de jaren, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden.

Alumet anodiseert volgens de QUALANOD-richtlijnen en BS3987, in 20mu of 25mu. Dit betekent, dat het geanodiseerd aluminium corrosievrij is en de hoogste krasbestendigheid heeft van alle bouwproducten.

hoge zonreflectie

Naturel geanodiseerd
aluminium houdt
de stad koel

Het milieu classificatiesysteem LEED vraagt om een zonreflectie index (solar reflectivity index = SRI), voornamelijk van daken. De kleur is het meest belangrijke aspect voor zonreflectie en SRI. De SRI wordt berekend volgens ASTM E1980-01, die de standaardprocedure beschrijft voor het berekenen van die Solar Reflectivity Index van horizontale en licht hellende ondoorzichtige oppervlakken.

Weinig onderhoud vereist

Vergt weinig onderhoud:
slechts 1 keer per jaar vuil
verwijderen

Geanodiseerd aluminium zoals gebruikt in de architectuur, vereist heel weinig onderhoud. De anodiseerlaag bestaat uit metaal, aluminiumoxide en is hard en robuust. Onderhoud  betekent daardoor: Het schoonmaken van het product. Een schoon geanodiseerd aluminium oppervlak heeft een zeer lange levensduur. Onder normale omstandigheden kan deze makkelijk 80 jaar meegaan zonder glans- of kleurverlies.

Lange levensduur, lange garantie

Zeer lange levensduur
van wel meer dan
80 jaar

De anodiseerlaag heeft een zeer lange levensduur. Onderzoeken van gebouwen die in de jaren 50 en 60 zijn geanodiseerd laten weinig degeneratie zien. Het grondig schoonmaken van de anodiseerlagen laat zien dat gebouwen in hun originele kleur en glans kunnen worden hersteld. Alumet verklaart, dat haar anodiseer activiteiten voldoen aan de eisen van QUALANOD en BS 3987. Dit betekent, dat het geanodiseerd aluminium vrij is van corrosie, geen scheuren, blaren of filiforme corrosie bevat. Corrosie van het onbeschermde en onbehandelde aluminium heeft geen effect op het naastgelegen geanodiseerde aluminium. De naturel en electrolytisch gekleurde materialen tonen geen enkele verkleuring wanneer ze blootgesteld worden aan zonlicht.

Ecologische voetafdruk

Anodiseren verlaagt de milieukosten
van een gebouw

Onze nieuwe productiefaciliteit maakt gebruik van de nieuwste technieken voor wat betreft watermanagement en hergebruik van materialen. Het proceswater wordt gezuiverd, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Een filterpers haalt de gebruikte metaalzouten uit het water. De filterkoek die overblijft, wordt weer gebruikt in de cementindustrie. Daarnaast wordt onze elektriciteit duurzaam opgewekt.

Makkelijk te recyclen

Recyclen levert
geen restmateriaal op

Geanodiseerd aluminium is makkelijk te recyclen. Aan het einde van de levensduur kan geanodiseerd aluminium, gekleurd of ongekleurd, weer omgezet worden in nieuw aluminium. Het anodiseren is een natuurlijk proces, waarbij er geen stoffen aan het aluminium worden toegevoegd.

95% van al het aluminium is te recyclen en 75% is na al die jaren nog steeds in gebruik. Aluminium is hierdoor een heel duurzaam product dat door anodisatie nog langer in gebruik kan blijven.

circulaire economie

Aluminium is
100% recyclebaar

Doordat aluminium makkelijk te recyclen is, is het ook onderdeel van de circulaire economie. De kleuren en bewerkingen van Alumet kunnen ook worden aangebracht op gerecycled aluminium met behoud van alle eigenschappen die anodiseren zo geschikt maken. De anodiseerlaag bestaat uit aluminium en oxide. Dit is 100% te recyclen. De restproducten zijn aluminium en zuurstof.