KLEUREN

AluNature wordt gemaakt door een
absorptieproces met behulp van ijzerzouten

Anodiseren is een elektrochemische bewerking. Dat houdt in dat aluminium in een chemisch bad wordt behandeld door de inwerking van een elektrische stroom. Het bad bestaat meestal uit verdund zwavelzuur, vaak met een toevoeging van oxaalzuur. Het aluminium voorwerp wordt daarbij met de pluspool, de anode van de gelijkstroombron verbonden, vandaar de naam anodiseren. Door de inwerking van de elektriciteit op het bad ontwikkelt zich aan het werkstukoppervlak zuurstof. Deze zuurstof ontstaat in de vorm van vrije atomen, die zeer actief zijn. Doordat de zuurstof met het aluminium een verbinding aangaat wordt een oxidelaag opgebouwd die 400 tot 500 maal dikker is dan de natuurlijke oxidefilm, die zich aan de lucht op het aluminium vormt.

ALUNATURE PROJECTS

Ontdek onze projecten
met AluNature